Výsledky soutěží ve školním roce 2005/2006

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ žákovských a smyčcových orchestrů

Č. Název souboru Umístění Kateg. Vyučující
1. Žákovský smyčcový orchestr I.   PaedDr. Josef Dvořák

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje

Č. Jméno Umístění Nástroj Kateg. Vyučující
1. Anna Zemanová II. zobcová flétna   Marie Fischerová
2. Barbora Racská II. zobcová flétna   MgA. Jarmila Štěpánková
3. Zuzana Vostrovská III. zobcová flétna   MgA. Jarmila Štěpánková
4. Natálie Bryjová I. hoboj   MgA. Jarmila Štěpánková
5. Jiří Protiva I. (s postupem) příčná flétna   Jiří Fischer
6. Marie Bryksová I. (s postupem) klarinet   Zdeňka Andreášová
7. Sylvie Hartmannová I. (s postupem) klarinet   Zdeňka Andreášová
8. Petr Válal I. trubka   Vladimír Vavruša
9. David Kratochvíla II. trubka   Vladimír Vavruša
10. Jana Nevrlá II. trubka   Vladimír Vavruša
11. Martin Kovařík I. (s postupem) baskřídlovka   Vladimír Vavruša
12. Miroslav Houška I. baskřídlovka   Vladimír Vavruša
13. Jan Kratochvíla I. baskřídlovka   Vladimír Vavruša
14. Pavel Grepl I. tuba   Vladimír Vavruša
15. Luděk Janák I. (s postupem) tuba   Vladimír Vavruša
16. Ladislav Bilan I. (s postupem) bicí   Vojtěch Slaměník

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Č. Jméno Umístění Kateg. Vyučující
1. Romana Hadová I. (s postupem)   Jana Majtnerová
2. Tereza Kolečkářová III.   Ludmila Langrová

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v tanečním oboru

Č. Název souboru Umístění Kateg. Vyučující
1. Skupina žákyň 7. ročníku I. (s postupem)   Dana Škrabalová

- - - Nahoru - - -


Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ

Č. Jméno/název souboru Umístění Předmět Kateg. Vyučující
1. Jiří Protiva II. příčná flétna   Jiří Fischer
2. Sylvie Hartmannová I. klarinet   Zdeňka Andreášová
3. Marie Bryksová II. klarinet   Zdeňka Andreášová
4. Martin Kovařík čestné uznání baskřídlovka   Vladimír Vavruša
5. Luděk Janák II. tuba   Vladimír Vavruša
6. Ladislav Bilan I. bicí   Vojtěch Slaměník
7. Romana Hadová čestné uznání sólový zpěv   Jana Majtnerová
8. Skupina žákyň 7. ročníku bez umístění taneční obor   Dana Škrabalová

- - - Nahoru - - -


Soutěž "Karl Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus" 20. - 21. října 2005 ve Vidnavě

Č. Název souboru Umístění Kateg. Vyučující
1. Žesťová harmonie II.   Vladimír Vavruša

- - - Nahoru - - -


Celostátní pěvecká soutěž V. Nováka 24. - 26. listopadu 2005 na ZUŠ Žerotín

Č. Jméno Umístění Kategorie Vyučující
1. Romana Hadová IV.   Jana Majtnerová

- - - Nahoru - - -


O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí