Výsledky soutěží ve školním roce 2003/2004

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Klavírní trio I.   Miloslava Navrátilová
2. Klavírní trio:
A.Vavrušová, D. Nagy, M. Miechová
I. (s postupem)   Naďa Wurmová

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Žesťové trio I. (s postupem)   Vladimír Vavruša
2. Klarinetové trio I. (s postupem)   Zdeňka Andreášová
3. Kvarteto zobcových fléten II.   MgA. Jarmila Štěpánková

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v dechových, tanečních a jazzových orchestrech

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Dechový orchestr I.   Vladimír Vavruša
2. Taneční orchestr II.   Jindřich Hyška

- - - Nahoru - - -


Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Žesťové trio II.   Vladimír Vavruša
2. Klarinetové trio čestné uznání   Zdeňka Andreášová
3. Klavírní trio:
A. Vavrušová, D. Nagy, M. Miechová
II.   Naďa Wurmová

- - - Nahoru - - -


Mezinárodní klavírní soutěž "Carl Czerny" 15. - 16. září 2003 v Praze

Č. Jméno Umístění Kateg. Vyučující
1. Andrea Vavrušová cena starosty   Ludmila Uhlířová

- - - Nahoru - - -


Klavírní soutěž "Prague Junior Note" 4. června 2004

Č. Jméno Umístění Kategorie Vyučující
1. Kateřina Pohlová II.
cena Českého hudebního fondu
  Ludmila Uhlířová

- - - Nahoru - - -


O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí