Výsledky soutěží ve školním roce 2002/2003

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ smyčcových souborů a žákovských orchestrů

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Žákovský orchestr I. 1.A PaedDr. Josef Dvořák

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ tanečního oboru

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Dětský tanec II. II. Dana Škrabalová
2. Současný tanec II. III. Dana Škrabalová
3. Současný tanec I. III. Dana Škrabalová

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu

Č. Jméno Umístění Kategorie Vyučující
1. Renata Píbilová I. (s postupem) X. Jana Majtnerová
2. Pavel Vyjídáček II.   Jana Majtnerová
3. Zuzana Navrátilová III.   Jana Majtnerová

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v bicích nástrojích

Č. Jméno Umístění Kategorie Vyučující
1. Roman Mlynář I.   Vojtěch Slaměník

- - - Nahoru - - -


Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ  dechových nástrojů

Č. Jméno Umístění Nástroj Kateg. Vyučující
1. Sylva Hartmannová I. (s postupem) klarinet   Zdeňka Andreášová
2. Zdeněk Oslzlý II. klarinet   Mgr. Martin Peřina
3. Jana Černohouzová I. (s postupem) klarinet   Zdeňka Andreášová
4. Anna Zemanová I. zobcová flétna   Marie Fischerová
5. Barbora Racská I. zobcová flétna   MgA. Jarmila Štěpánková
6. Jakub Kouba II. trubka   Vladimír Vavruša
7. Miroslav Houška I. baskřídlovka   Vladimír Vavruša

- - - Nahoru - - -


Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ

Č. Jméno Umístění Předmět Kateg. Vyučující
1. Renata Píbilová I. Sólový zpěv X. Jana Majtnerová
2. Jana Černohouzová I. Dechové nástroje - klarinet VII. Zdeňka Andreášová
3. Sylva Hartmannová I. Dechové nástroje - klarinet IV. Zdeňka Andreášová

- - - Nahoru - - -


Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu 17. - 19. října 2002 ve Vidnavě

Č. Název souboru Umístění Kateg. Vyučující
1. Klavírní trio:
A. Vavrušová, D. Nagy, M. Miechová
I.   PaedDr. Josef Dvořák
2. Klarinetové trio:
J. Černohouzová, Š. Pospíšilová, P. Klemsová
čestné uznání   Zdeňka Andreášová

- - - Nahoru - - -


Mezinárodní soutěž "Virtuosi per musica di pianoforte" v únoru 2003 v Ústí nad Labem

Č. Jméno Umístění Kategorie Vyučující
1. Andrea Vavrušová čestné uznání   Ludmila Uhlířová

- - - Nahoru - - -


O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí