Výsledky soutěží ve školním roce 1999/2000

Oblastní kolo Národní soutěže ZUŠ smyčcových souborů a žákovských orchestrů

Č. Název Umístění Kategorie Vyučující
1. Žákovský orchestr I. 1.A PaedDr. Josef Dvořák

- - - Nahoru - - -


Oblastní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu

Č. Jméno Umístění Kategorie Vyučující
1. Renata Píbilová I. (s postupem) X. Jana Majtnerová

- - - Nahoru - - -


Oblastní kolo Národní soutěže ZUŠ dřevěných dechových nástrojů

Č. Jméno Umístění Nástroj Kateg. Vyučující
1. Natali Sheetyová V. zobcová flétna 1.B MgA. Jarmila Štěpánková
2. Šárka Pospíšilová I. klarinet II. Zdeňka Andreášová
3. Jana Černohouzová II. klarinet II. Zdeňka Andreášová
4. Adam Šimáček I. (s postupem) hoboj IV. MgA. Jarmila Štěpánková
5. Josef Mikuš I. (s postupem) saxofon VII. Zdeňka Andreášová

Josef Mikuš - absolutní vítěz dechových plátkových nástrojů

- - - Nahoru - - -


Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ

Č. Jméno Umístění Předmět Kateg. Vyučující
1. Renata Píbilová I. Sólový zpěv X. Jana Majtnerová
2. Josef Mikuš II. Dechové nástroje - saxofon VII. Zdeňka Andreášová
3. Adam Šimáček III. Dechové nástroje - hoboj IV. MgA. Jarmila Štěpánková

- - - Nahoru - - -


O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí