Rychlý kontakt

Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

tel.: 585 427 641
fax: 585 751 094
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz
  facebook.com/zusikolomouc

Úřední hodiny v kanceláři školy:
Po  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Út   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
St   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Čt   8:00 - 12:00  13:00 - 16:30
  8:00 - 12:00  13:00 - 14:30
OLOMOUC


Úplata za vzdělávání stanovená pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

ve školním roce 2016/2017 je stanoven tento systém úhrady úplaty za vzdělávání:
  • platba bude hrazena pololetně složenkou nebo převodem z účtu
  • termín splatnosti do 15. 9. 2016 za 1. pololetí
  • termín splatnosti do 15. 2. 2017 za 2. pololetí

Bude-li úplata za vzdělávání placena převodem z banky, je nutno uvést do převodu variabilní symbol ze složenky. Číslo účtu na platbu úplaty za vzdělávání je 153269051/0300.

Neuhrazení platby v daném termínu je důvodem k vyloučení žáka/žákyně ze studia
k 1. dni následujícího měsíce!  Kč/měsíc    Kč/pololetí
Hudební obor 1 hod. (PHV, I. stupeň, II. stupeň, SPDa) 340,-1.700,-
Hudební obor 1 hod., skupina 2-3 žáci 270,- 1.350,-
Přípravná hudební výchova - kolektivní 220,- 1.100,-
Hudební obor 1 hod. - studium pro dospělé (SPDb) 1300,- 6.500,-
 
Taneční obor - přípravné studium 250,- 1.250,-
Taneční obor - I. stupeň, II. stupeň, SPDa 280,- 1.400,-
Taneční obor - studium pro dospělé (SPDb) 1.100,- 5.500,-
 
Dramatický obor - přípravné studium 220,- 1.100,-
Dramatický  obor - I. stupeň, II. stupeň, SPDa 250,- 1.250,-
Dramatický  obor - studium pro dospělé (SPDb) 1.000,- 5.000,-
 
Měsíční příplatky k úplatě za vzdělání:
Pronájem nástroje z majetku školy 50 Kč  


UPOZORNĚNÍ ŠKOLY:

Ukončení studia
  • viz vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. (Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.)

Žádosti o snížení úplaty za vzdělávání
O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí