Nástěnka školyRychlý kontakt

Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

tel.: 585 427 641
fax: 585 751 094
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz
  facebook.com/zusikolomouc

Úřední hodiny v kanceláři školy:
Po  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Út   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
St   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Čt   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
  8:00 - 12:00  13:00 - 14:00

Banner iZUŠ OLOMOUC


Přijímací zkoušky

Online přihláška

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ

Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz.
Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a odevzdat při přijímací zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové - přijímací zkoušky. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do webového formuláře „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni v posledním týdnu měsíce června, popř. v prvním týdnu měsíce července prostřednictvím webových stránek školy a informačních vývěsek v prostorách školy.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.
Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru (např. fyzické předpoklady, psychická a sociální zralost apod.). Přijímací komisi jmenuje ředitel školy.
Jednotlivé činnosti přijímacích zkoušek jsou hodnoceny stupnicí 1, 2, 3, 4:
 • 1 – žák bez problémů zvládá
 • 2 – žák reaguje, zvládá s drobnými nedostatky
 • 3 – žák zvládá s problémy
 • 4 – žák nezvládá

Základní umělecká škola Iši Krejčího pořádá ve dnech 5. – 16. června 2017 v době od 14:00 do 17:30 hodin v budovách školy přijímací zkoušky do hudebního, tanečního a literárně - dramatického oboru všech typů studia:

Hudební obor
 • od 5. 6. do 16. 6. 2017 * 14.00 – 17.30
  dechové, klávesové, smyčcové nástroje a sólový zpěv
  (hl. budova, Na Vozovce 32, Olomouc)
 • od 5. 6. do 16. 6. 2017 * 14.00 – 17.30
  bicí, keyboard a strunné nástroje (kytara, basová kytara)
  (detaš. pracoviště Jílová 43a, Olomouc)
 • 7. 6. 2017 * 14.00 – 17.30
  dechové a klávesové nástroje, další nástroje dle zájmu
  (pobočka Školní 80, Lutín)

Taneční obor
 • od 5. 6. do 7. 6. 2017 * 14.00 – 17.30
  (hl. budova, Na Vozovce 32, Olomouc)

Literárně – dramatický obor
 • od 5. 6. do 8. 6. 2017 * 14.00 – 17.30
  (detaš. pracoviště Jílová 43a, Olomouc)

Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz.
Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a odevzdat při přijímací zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové - přijímací zkoušky. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do webového formuláře „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni v posledním týdnu měsíce června, popř. v prvním týdnu měsíce července prostřednictvím webových stránek školy.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Telefon: 585 427 641
Fax: 585 751 094
E-mail: zus-ik@zus-ik.cz

O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí