Rychlý kontakt

Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

tel.: 585 427 641
fax: 585 751 094
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz
  facebook.com/zusikolomouc

Úřední hodiny v kanceláři školy:
Po  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Út   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
St   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Čt   8:00 - 12:00  13:00 - 16:30
  8:00 - 12:00  13:00 - 14:30
OLOMOUC


Aktuální informace

30. června 2017

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ Z PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


Výsledek přijímacích zkoušek (zápisu) najdete po zadání školy, jména, příjmení a rodného čísla žáka na adrese https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti/.

25. června 2017

Závěrečné vystoupení tanečního oboru pod názvem Staré pověsti

21. června 2017

Blahopřejeme Vítku Bodlákovi (trubka) za získání 3. místa a Lukášovi Gibalovi (tuba) za získání čestného uznání na Mezinárodní interpretační soutěži ve hře na dechové nástroje v Brně. Za vzornou přípravu žáků děkujeme p. uč. Vladimíru Vavrušovi a Miroslavu Houškovi.

21. června 2017

Blahopřejeme naší žačce violistce Emily Monicken za vzornou reprezentaci v projektu „Hrajeme s Českou filharmonii“ a připojujeme skvělý článek o koncertě v Praze z pera Jitky Brabcové:

Rotary v říši hudby

Stočlenný symfonický orchestr rozezněl v neděli 4. června hudbou Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Edvarda Griega Dvořákovu síň Rudolfina. A teď čtěte dál i vy, kteří si teď ťukáte na čelo a říkáte si, odkdy Rotary Good News zveřejňuje recenze z koncertů. Odpověď zní – od té doby, co jsou do nich zapojeni rotariáni. A to nejen jako členové – hudebníci, které rovněž máme ve svých řadách, ale v tomto případě Rotary Club Olomouc-City jako hostitel výměnné studentky Emily Monicken z Aljašky, která měla příležitost zahrát si violový part na společném koncertu České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Poděkování za iniciativu, s níž Emily do tohoto projektu zapojil, patří panu Josefu Dvořákovi, Emilyinu učiteli ze Základní umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci, kam Emily od září dochází. „Je mi líto, že Emily je u nás pouze na rok, protože takových talentů je jenom pár,“ říká pan Dvořák opakovaně, kdykoliv spolu mluvíme. Koncert byl zahájen minutou ticha za Jiřího Bělohlávka, který měl původně stát za dirigentským pultem, a za Antonína Dvořáka III., vnuka slavného skladatele, jejichž úmrtí několik dní před koncertem vrhlo smutný stín na tuto jinak radostnou událost. Nicméně mladý dirigent Marek Šedivý svého šéfa, který jej jistě sledoval z míst nejvyšších, jistě důstojně zastoupil.
Měla jsem štěstí, že jsem dostala lístek do čtvrté řady, takže jsem mohla sledovat rozzářenou Emily během dlouhotrvajícího potlesku, který přešel do standing ovation. Během doby, kterou u nás strávila, jsem ji poznala jako milou, skromnou, možná až příliš introvertní a uzavřenou dívku, která nestojí o to, být středem pozornosti. Bylo na ní vidět, že stát na nejvýznamnějším českém hudebním pódiu jako člen týmu jí vyhovuje mnohem lépe, než kdyby měla sama stát v centru pozornosti. Když jsem se jí po koncertě ptala na největší dojmy, tak říkala, že i díky tomuto projektu by se chtěla hudbě věnovat profesionálně. Je tedy jasné, co si Emily z výměnného pobytu odnese navíc oproti jiným výměnným studentům.
Milý Jiří Bělohlávku, milý Antoníne Dvořáku, až jednou zaslechnete tóny violy, kterou bude v rukou držet mladá dáma z Aljašky, věřím, že vás naplní radostí to, že krokem k tomu byl její pobyt v Česku.

20. června 2017

Koncert populárních melodií

15. června 2017

Srdečně Vás zveme na závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru, které představí se svými žáky 4 vystoupení:

13. června 2017

Hraje celá rodina

12. až 23. června 2017

Prodej vstupenek na vystoupení tanečního oboru 25. 6. 2017

12. až 16. června 2017

Dveře dokořán

5. až 16. června 2017

Zápis na školní rok 2017/2018

1. a 6. června 2017

Žákovské koncerty - sál ZUŠ Iši Krejčího

31. května 2017

Dechový orchestr Letovice 26. - 27. 5. 2017

Dechový orchestr naší ZUŠ se úspěšně zúčastnil Ústředního kola soutěže ZUŠ v Letovicích. Pod vedením dirigenta Miroslava Houšky získal stříbrné pásmo, a navíc zpěvák Marek Řihák byl oceněn za mimořádný sólový výkon. Celému orchestru moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
odkaz na vystoupení DO v Letovicích

31. května 2017

Žákovský koncert - komorní sál Jílová

30. května 2017

Open Air koncert

Program OPEN AIR KONCERTU zde.

23. května 2017

Koncert učitelů ZUŠ Iši Krejčího a jejich hostů

17. května 2017

Jarní besídka žáku ZUŠ Iši Krejčího z pobočby v Lutíně

12. května 2017

Koncert souborů

4. května 2017

Veselé klavírní hrátky s dětmi a se zvířátky

3. května 2017

3. absolventský koncert

25. a 27. dubna 2017

Jarní žákovské koncerty

7. dubna 2017

Děkujeme D. Škrabalové, J. Baranové a žákyním tanečního oboru za vzornou reprezentaci školy na Krajské přehlídce scénického tance v Prostějově (3x cena poroty).

Děkujeme Dechovému orchestru a M. Houškovi za vzornou reprezentaci školy v krajském kole soutěže ZUŠ v Zábřehu a blahopřejeme k získání 1. ceny s postupem do ústředního kola. Dirigent M. Houška navíc získal zvláštní ocenění za práci s orchestrem. Děkujeme také učitelům dechových a bicích nástrojů za systematickou přípravu žáků do orchestru.

Děkujeme soutěžícím žákům, jejich vyučujícím a korepetitorkám za vynikající reprezentaci školy v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Naši žáci získali tyto ceny:
B. Hinerová – 1. cena s postupem do ústředního kola, absolutní vítěz (housle)
O. Harnoš, J. Annenkov, A. Štanclová – 1. cena (housle)
J. Kvapilová, I. Horáková – 2. cena (housle)
K. Bartošová – 1. cena (violoncello)
B. Švábová – 1. cena s postupem do ústředního kola (violoncello)
L. Paděra – 1. cena s postupem do ústředního kola (violoncello)
Houslové duo (F. Fojtů, J. Kvapilová) – 1. cena (koncertantní obsazení)
Koncertantní trio (V. Kvapilová, E. Koupilová) – 1. cena (koncertantní obsazení)
Violové duo (E. Monicken, K. Utíkalová) – 2. cena (koncertantní obsazení)
Houslové duo (K. Heřman, E. Nakládalová) – 2. cena (koncertantní obsazení)
Zvláštní ocenění pro pedagogy:
za vynikající pedagogickou práci J. Hradilové a M. Navrátilové

Všem oceněným žákům a jejich vyučujícím blahopřejeme.

4. - 5. dubna 2017

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

30. března 2017

2. absolventský koncert

28. března 2017

Děkujeme učitelům a žákům klavírního oddělení za vzornou reprezentaci školy v krajském kole soutěže ZUŠ v Uničově a všem moc gratulujeme!

Z naší školy se žáci umístili následovně:
Harvanová Karolína 2. místo
Hoangová Anh 2. místo
Náplavová Eliška 1. místo
Harvanová Kristýna 1. místo a zvláštní ocenění za vynikající provedení skladeb Karla Růžičky - Pavučina
a Milana Dvořáka - Jazzová etuda č. 6 h moll
Křupková Barbora 1. místo a návrh na postup do ústředního kola

28. března 2017

Děkujeme všem žákům, jejich učitelům a korepetitorkám za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na kytaru a smyčcové nástroje.

Do krajského kola postoupili:
za kytary: Houdek Jan, Jašková Darja, Trio 3D (Dufek, Dufek, Nikolov);
za smyčce: Annenkov Jacob, Harnoš Ondřej, Štanclová Adéla, Kvapilová Jana, Horáková Ida, Hinerová Bohdana, Bartošová Klára, Švábová Barbora, Paděra Lukáš, Houslové duo (Fojtů, Kvapilová), Violové duo (Monicken, Utíkalová), Houslové duo (Heřman, Nakládalová), Koncertantní trio (Kvapilová, Koupilová). Zvláštní ocenění za mimořádný hudební výkon: Hinerová Bohdana

28. března 2017

1. absolventský koncert

24. února 2017

Děkujeme všem žákům a učitelům z klavírního oddělení za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Do krajského kola postupují:

  • Harvanová Karolína
  • Hoangová Anh
  • Náplavová Eliška
  • Harvanová Kristýna
  • Křupková Barbora
Zvláštní ceny:
  • za provedení skladby (Manuel Maria Ponce: Intermezzo) – Náplavová Eliška
  • za provedení skladby (Karel Růžička: Pavučina) – Harvanová Kristýna
Blahopřejeme!

16. února 2017

Klavírní večer vítězů školního kola soutěže ZUŠ

10. února 2017

Přijetí naší žákyně na Pražskou konzervatoř
Blahopřejeme Bohdance Hinerové ze třídy paní učitelky M. Navrátilové k přijetí na Pražskou konzervatoř. Vřelé poděkování patří paní učitelce, rodičům a všem podporovatelům :-)."

10. února 2017

Školní kola Národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír, housle a kytaru jsou zdárně za námi. Do okresních kol postoupilo celkem 44 žáků a souborů. Všem blahopřejeme a držíme pěstičky v dalších kolech.

klavír:
Harvanová Karolína
Prachařová Denisa
Hoangová Anh
Bodlák Petr
Pavková Markéta
Zajcev Dmitrij
Náplavová Eliška
Patsch Tomáš
Adamcová Magdaléna
Harvanová Kristýna
Dohnálková Alena
Rudolfová Natálie
Kupková Johana
Křupková Barbora

housle:
Annenkov Jacob
Harnoš Ondřej
Majerová Nikola
Gurská Júlia
Šimáčková Emma Marie
Štanclová Adéla
Kvapilová Jana
Steklý Milan
Horáková Ida
Hinerová Bohdana
Kuzhel Oleksandra
Utíkalová Kristýna
Monicken Emily
Bartošová Klára
Švábová Barbora
Paděra Lukaš
Houslové duo
Violové duo
Houslové duo
koncertantní trio

kytara:
Houdek Jan
Streit Jakub
Vacek Jan
Šotek Adam
Jašková Darja
Krampla Michal Jan
Gaja Jan
Kytarové duo
Kytarový kvartet
trio 3D

17. ledna 2017

Koncert Ladislavy Jančové a jejich hostů

15. ledna 2017

Fond pomoci olomouckým dětem
Informujeme Vás o možnosti získání účelové dotace na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě nebo pobytů na lyžařském kurzu pro rodiče z nízkopříjmových rodin v rovném přístupu ke vzdělávání. Jedná se o Fond pomoci olomouckým dětem, který založilo statutární město Olomouc jako přímé opatření na podporu dětí z nízkopříjmových rodin v rovném přístupu ke vzdělávání.
Výzvu, statut a žádost o dotaci naleznete na webových stránkách města www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/20676 nebo edeska.olomouc.eu/eDeska.

11. ledna 2017

Naše žákyně bude hrát s ČESKOU FILHARMONII
Talentovaní žáci ZUŠ z vybraných krajů České republiky se už potřetí setkají ve společném orchestru, kde s nimi budou muzicírovat také členové České filharmonie. Vzniklé těleso vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. V tomto školním roce se projektu účastní žáci z Libereckého, Pardubického a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Protože některé pozice v orchestru nebyly obsazeny, do projektu se zapojily další kraje ČR. Na základě naší dodatečné nominace získala místo violistky žákyně Emily Monicken ze třídy p. uč. Josefa Dvořáka.
Srdečně blahopřejeme a těšíme se na symfonický koncert, který se uskuteční v Rudolfinu 4. června 2017.

21. prosince 2016


20. prosince 2016

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016

16. prosince 2016

Vánoční koncert orchestrů ZUŠ a jejich hostů - PROGRAM

14. prosince 2016

Vánoční koncert žáků ZUŠ v Lutíně

13. prosince 2016

Vánoční žákovský koncert

7. prosince 2016

Adventní koncert mladších žáků

6. a 8. prosince 2016

Adventní koncerty mladších žáků

2. prosince 2016

Koncert souborů

30. listopadu 2016

Vystoupení tanečního oboru

24. a 29. listopadu 2016

Pozvánka na podzimní žákovské koncerty

10. října 2016

Pozvánka na valnou hromadu SRPŠ

30. srpna 2016

Žákům LDO
Milí žáci, zvu vás na setkání Literárně-dramatického oboru v pondělí 5. 9. v 17:00 v sále ZUŠ na Jílové 43a, kde budeme domlouvat rozvrh. Vezměte si s sebou tužku, papír a školní rozvrh. Těší se na vás vedoucí oboru Magda Ada Johnová.

30. srpna 2016

30. srpna 2016

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ K JEDNOTLIVÝM UČITELŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NALEZNETE ZDE.

30. srpna 2016

Rozvrh hodin PHV a hudební nauky a rozvrh hodin tanečního oboru pro školní rok 2016/2017.

30. srpna 2016

4. července 2016

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017.

8. června 2016

8. června 2016

1. června 2016

22. května 2016

20. května 2016

20. května 2016

19. května 2016

19. května 2016

10. května 2016

Dne 3. 5. v 17,00 proběhla v kubistické vile Františky Lipčíkové, nyní pobočce Knihovny města Olomouce, vernisáž nevidomé malířky Silji Korn v rámci Dnů umění slabozrakých a nevidomých na Moravě (SONS). Hudební vystoupení žáků a pedagogů ZUŠ Iši Krejčího bylo velkým obohacením programu.

10. května 2016

5. května 2016

4. května 2016

26. dubna 2016

22. dubna 2016

21. dubna 2016

15. dubna 2016

Máme rádi baroko
Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2016 se v prostorách Církevní konzervatoře Opava uskutečnil 9. ročník festivalu „ Máme rádi baroko “, tentokrát spojený i s interpretačním seminářem. Školu na závěrečném koncertě velmi úspěšně reprezentovalo barokní trio ve složení Klára Reimerová / flétna/, Kateřina Friedlová /viola/ a Jiří Malíšek /cembalo/ pod uměleckým vedením PaedDr. Josefa Dvořáka. Vedení školy děkuje souboru za výbornou reprezentaci školy.

15. dubna 2016

Mladí hudebníci v Rudolfinu
Dne 10. 4. 2016 vyvrcholil v Dvořákově síni pražského Rudolfina 3. ročník společného projektu České filharmonie a AZUŠ „ Hrajeme s Českou filharmonií “ závěrečným koncertem, na němž společný orchestr tvořený 23 filharmoniky a 82 žáky základních uměleckých škol 5 krajů ČR pod taktovkou šéfdirigenta ČF Jiřího Bělohlávka přednesl skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Franze Schuberta, Modesta Petroviče Musorgského a Johannese Brahmse. Koncert se konal pod záštitou Asociace krajů ČR. Naši školu příkladně reprezentovali Veronika Kvapilová, Ema Koupilová, Kateřina Friedlová a Kristián Heřman pod pedagogickým vedením Miloslavy Navrátilové, MgA. Mileny Melicharové a PaedDr. Josefa Dvořáka. Vedení školy děkuje všem zúčastněným za vynikající reprezentaci školy na této mimořádné akci.

15. dubna 2016

Mezinárodní interpretační soutěž v Ostravě
Ve dnech 8. – 10. 4. 2016 se v Ostravě uskutečnil 14. ročník mezinárodní interpretační soutěže„ Pro Bohemia “. ZUŠ Iši Krejčího velmi úspěšně reprezentoval klarinetista Aleš Bodlák ze třídy pí zástupkyně ředitele Zdeňky Andreášové, který v 1. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné získal v silné konkurenci cenné 2. místo. Vedení školy oběma děkuje za vynikající reprezentaci školy.

15. dubna 2016

15. dubna 2016

6. dubna 2016

Výsledky krajského kola Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

6. dubna 2016

6. dubna 2016

19. března 2016

Výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

12. března 2016

Výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů a výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na EKN.

3. března 2016

29. února 2016

29. února 2016

11. prosince 2015

11. prosince 2015

27. listopadu 2015

27. listopadu 2015

21. listopadu 2015

17. listopadu 2015

14. listopadu 2015

14. listopadu 2015

13. října 2015

13. října 2015

28. srpna 2015

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ K JEDNOTLIVÝM UČITELŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NALEZNETE ZDE.

28. srpna 2015

Rozvrh hodin PHV a hudební nauky a rozvrh hodin tanečního oboru pro školní rok 2015/2016.

28. srpna 2015

26. srpna 2015

Setkání Literárně-dramatického oboru
Milí žáci a jejich rodiče. Zvu vás na první setkání, při kterém budeme domlouvat rozvrhy. Setkání proběhne ve čtvrtek 3. 9. v 16:00 v sále ZUŠ Iši Krejčího na Jílové 43a (v 1. patře). S sebou je nutné vzít si aktuální školní rozvrh. Těší se na vás vedoucí oboru MgA. et MgA. Magda Ada Johnová.

25. června 2015

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016.

10. června 2015

8. června 2015

31. května 2015

29. května 2015

29. května 2015

26. května 2015

Výsledky ústředního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

26. května 2015

25. května 2015

Výsledky ústředního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje, souborové a komorní hře lidových nástrojů.

21. května 2015

21. května 2015

15. května 2015

15. května 2015

4. května 2015

4. května 2015

Výsledky krajského kola soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ.

21. dubna 2015

21. dubna 2015

20. dubna 2015

15. dubna 2015

O víkendu 11. - 12. 4. navštívil soubor Kostelecké piškotky z LDO naší ZUŠ s inscenací K sežrání divadelní přehlídku Poděs. Žáci byli nadšeně přijati a ještě získali Doporučení do celostátního kola přehlídky Dětská scéna, která se koná v červnu ve Svitavách. Gratulujeme.

13. dubna 2015

13. dubna 2015

Výsledky krajského kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, v sólové a souborové hře bicích nástrojů, ve hře na lidové nástroje, souborové a komorní hře lidových nástrojů.

13. dubna 2015

Výsledky krajského kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje.

29. března 2015

21. března 2015

21. března 2015

13. března 2015

13. března 2015

Výsledky krajského kola Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu.

13. března 2015

Výsledky okresního kola soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ.

13. března 2015

Výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, na zobcovou flétnu a žesťové dechové nástroje.

1. března 2015

Výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu.

15. prosince 2014

9. prosince 2014

9. prosince 2014

7. prosince 2014

30. listopadu 2014

30. listopadu 2014

30. listopadu 2014

21. listopadu 2014

18. listopadu 2014

13. října 2014

13. října 2014

30. září 2014

8. září 2014

V srpnu 2014 vydalo nakladatelství Bärenreiter Praha dlouho očekávaný 3. díl učebnice FLAUTOŠKOLA (žákovský a metodický sešit), jejíž spoluautorkou je pedagožka naší školy Eva Kvapilová. Podrobnější informace o této řadě učebnic najdete na webových stránkách www.flautoskola.cz.

3. září 2014

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ K JEDNOTLIVÝM UČITELŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 NALEZNETE ZDE.

3. září 2014

Rozvrh hodin PHV a hudební nauky a rozvrh hodin tanečního oboru pro školní rok 2014/2015.

3. září 2014

archív aktuálních informací »

O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí